Ko je ko u proboju Solunskog fronta

У игри Пробој Солунског фронта играчи могу да командују јединицама сила Антанте и Централних сила. Свака од 133 јединице једне односно друге војске је нумерисана јединственим „матичним“ бројем.

Попис свих јединица које партиципирају у игри, са додатним подацима у вези положаја сваке од њих, можете наћи и преузети у PDF формату, у високој резулицији, помоћу линка који се налази испод овог текста (КО ЈЕ КО У ПРОБОЈУ СОЛУНСКОГ ФРОНТА).

PDF фајл даље можете штампати и користи га као помоћно средство током игре.

На овој страни можете преузети и JPG фајлове са примером како трупе могу бити поређане пре игре. И ове фајлове можете штампати (А4, усправан формат) и употребити их као помоћно средство ради лакшег проналажења и одабира одговарајуће јединице - било за иницијално постављање на бојиште - било за довођење одговарајуће јединице на фронт у виду појачања - а све у складу са стратегијом и тактиком које ћете сами креирати...

Ko je ko u proboju Solunskog frontaKO JE KO uputstvo
Društvena igra Bitka na Drini
Društvena igra Bitka na Drini
Društvena igra Bitka na Drini
Raspored vojske Centralnih sila//solunskifront.rs/wp-content/uploads/2016/08/004-KOJEKOvojskaCentralnihSila.png
Društvena igra Bitka na Drini
Društvena igra Bitka na Drini
Društvena igra Bitka na Drini
Raspored sila AntanteVojska Sila Antante
Društvena igra Bitka na Drini
Društvena igra Bitka na Drini